תקנון הרכישה באתר www.hobbytech-il.com (אתר "הוביטק")

התקנון מהווה הסכם בין  חברת או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע"מ, הבעלים והמפעילה של אתר "הוביטק, לבין רוכש המוצר/ים ו/או השירות/ים. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

כללי
1.
 אתר www.hobbytech-il.com ("הוביטק") נמצא בבעלות חברת או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע"מ, ח.פ
     513751974, (להלן "בעל האתר"), מופעל ומנוהל על ידה.
2.
 התקנון נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.
3.
 הרכישה באתר מוגבלת לבני 18 ומעלה בלבד, בעלי דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
4.
 האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם. 
5.
 אישור חברת כרטיסי האשראי ו/או אמצעי תשלום מאושר אחר לעסקה ולגביה מהווה תנאי מוקדם לטיפול
     ולביצוע העסקה.
6.
 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות
    
 מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
7.
 גלישה באתר ו/או רכישת המוצר/ים ו/או שירות/ים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג
     על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש
     באתר.
8.
 לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו
     הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
9.
 כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד. אין לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
10.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
11. שעות העבודה של החנות: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00. לא כולל ערבי חג וחג,  (להלן "שעות
      עבודה")
12. ימי עבודה: ימים א'-ה, לא כולל ערבי חג, ימי חג וימי שבתון כללי, (להלן "ימי עסקים")
13. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מוצרים ואספקתם 
1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצר/ים ו/או שירות/ים שונים.
2. בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי תקנון זה.
3. במקרה של מוצר שאזל מהמלאי או שקיימת בעיה באספקתו, יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על
    ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה, באמצעות דואר אלקטרוני או
    הודעה טלפונית.
4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף
    תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך
    המכירה. 
5. בעל האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או
    לסניף הדואר הקרוב.
6. במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט, ידאג בעל האתר לאפשר
   קישורית לשרת, דרכה ניתן יהיה לבצע הורדה (דאונלוד) של המוצר.
7. בעל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
7.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 
7.2 שביתה ו/או אחור של ספקי שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
7.3 הלקוח מסר כתובת שגויה, חסרה או שאיננה ניתנת לזיהוי.
7.4 כל סיבה שאינה בשליטת בעל האתר.
8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום
    סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
9. בעל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי,
    יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

אופן ההזמנה 
1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס'
    טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות
     וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. הרכישה אפשרית באמצעות שיק על שם הרוכש, העברה בנקאית, או שימוש בכרטיס אשראי.
4. בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
    וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
    בתשלום בכרטיס אשראי דרך אתר התשלומים פייפל, תסופק ההזמנה לאחר אישור סופי מאתר פייפל.
5. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעל האתר ואישור הבנק על
    פירעונו.
6. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, תשלח למבצע הפעולה הודעה מתאימה
    לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת
    ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברת האשראי או הבנק (על פי צורת התשלום), יראה בעל האתר את
    העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

דמי משלוח 
1. דמי המשלוח ייגבו מהלקוח במועד ההזמנה וגבית התשלום עבורה.
2. במכירה בתשלומים רשאי בעל האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון 
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממחסני בעל האתר וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד
   האיסוף .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
5. איסוף עצמי אפשרי אך ורק לאחר הסדרת התשלום וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי או הבנק.

 
ביטול עסקה 
1. ביטול עסקה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר
    חשבונית מס. 
2. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
5.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
5.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
6. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
7. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
8. החזר המוצר מותנה בתנאים הבאים:
8.1. המוצר הנרכש הינו תוכנה בגרסה מלאה הכוללת תקע הגנה וכל חבילת התוכנה מוחזרת בשלמותה ובאופן תקין, כולל התקליטור, האריזה, החוברת ותקע ההגנה.
8.2. המוצר הנרכש הינו תוכנה הכוללת מפתח הגנה מספרי אשר לא נעשה בו עדיין שימוש (אקטיבציה) ואשר ימחק מהמחשב עליו הותקן.
9. בכל מקרה לא תבוטל עסקה בה הרוכש רכש שדרוג מוצר, ואשר אינו כולל תקע הגנה, וזאת בהתאם לחוק המחשבים  לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק, התשנ''ה-1995. 
10. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
11. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ביטול מכירות מצד בעל האתר
1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או
    לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
 

 

מסים ומכסים
1. מע"מ: כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל מע"מ על אותם מוצרים תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא
    אם צוין מפורשות אחרת.
2. מכס והיטלים שונים : כל המחירים באתר כוללים את המכסים וההיטלים החלים על המוצר בזמן ביצוע
    ההזמנה. הטלת מכסים או היטלים חדשים ו/או הרחבת הקיימים מזמן ביצוע ההזמנה ועד לאספקה בפועל
    יחולו על הקונה.

אבטחה ופרטיות

1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע העסקה ובשמירת קשר עם הלקוח במשלוח חומר פרסומי בדיוור ישיר, במערכת המאפשרת ללקוח להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת שירצה, כנדרש בחוק. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.


שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל:
info@hobbytech-il.com
או בטלפון: 04-9802042 פקס: 04-9802043

ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים:
הוביטק
ד.נ בקעת בית הכרם
הר-חלוץ 2012100